Ποδιά

Ένδυμα uoadl:113283 1643 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1028
Ονομασία:
Ποδιά
Τοπική ονομασία:
Παναγούλα
Ημερομηνία καταγραφής:
19770101
Γεωγραφική περιοχή:
Θράκη
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
4.000 δρχ.
Υλικό:
Ύφασμα
Περιγραφή:
Ποδιά σαρακατσάνικη.

1


2


3