Γιλέκο

Ένδυμα uoadl:113305 1180 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
214
Ονομασία:
Γιλέκο
Ημερομηνία καταγραφής:
19710101
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Υλικό:
Ύφασμα
Περιγραφή:
Γιλέκο πράσινο με καρώ πλάτη.

1


2


3