Πρακτικά Συγκλήτου 1872-1874, τόμος 9

Volume of Archival Material uoadl:1184 3668 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1872-1874, τόμος 9
Time Coverage:
1872-1873, 1873-1874

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 29 Σεπτεμβρίου 1872

Proceedings uoadl:1185
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 20 Οκτωβρίου 1872

Proceedings uoadl:1186
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1872

Proceedings uoadl:1189
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 3 Νοεμβρίου 1872

Proceedings uoadl:1191
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 10 Νοεμβρίου 1872

Proceedings uoadl:1192
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 17 Νοεμβρίου 1872

Proceedings uoadl:1193
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 19 Νοεμβρίου 1872

Proceedings uoadl:1194
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 25 Νοεμβρίου 1872

Proceedings uoadl:1195
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 1 Δεκεμβρίου 1872

Proceedings uoadl:1196
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1872

Proceedings uoadl:1197
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1872

Proceedings uoadl:1198
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1872 (2)

Proceedings uoadl:1199
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 22 Δεκεμβρίου 1872

Proceedings uoadl:1200
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 12 Ιανουαρίου 1873

Proceedings uoadl:1202
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 9 Φεβρουαρίου 1873

Proceedings uoadl:1203
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 23 Φεβρουαρίου 1873

Proceedings uoadl:1205
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 9 Μαρτίου 1873

Proceedings uoadl:1206
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 30 Μαρτίου 1873

Proceedings uoadl:1207
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1873

Proceedings uoadl:1208
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 30 Μαΐου 1873

Proceedings uoadl:1209
Unit:
Historical Archive