Πρακτικά Συγκλήτου 1872-1874, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1184 3715 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1872-1874, τόμος 9
Χρονική κάλυψη:
1872-1873, 1873-1874
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 29 Σεπτεμβρίου 1872

Πρακτικά uoadl:1185
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 20 Οκτωβρίου 1872

Πρακτικά uoadl:1186
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1872

Πρακτικά uoadl:1189
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 3 Νοεμβρίου 1872

Πρακτικά uoadl:1191
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 10 Νοεμβρίου 1872

Πρακτικά uoadl:1192
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 17 Νοεμβρίου 1872

Πρακτικά uoadl:1193
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 19 Νοεμβρίου 1872

Πρακτικά uoadl:1194
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 25 Νοεμβρίου 1872

Πρακτικά uoadl:1195
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 1 Δεκεμβρίου 1872

Πρακτικά uoadl:1196
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1872

Πρακτικά uoadl:1197
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1872

Πρακτικά uoadl:1198
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1872 (2)

Πρακτικά uoadl:1199
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 22 Δεκεμβρίου 1872

Πρακτικά uoadl:1200
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 12 Ιανουαρίου 1873

Πρακτικά uoadl:1202
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 9 Φεβρουαρίου 1873

Πρακτικά uoadl:1203
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 23 Φεβρουαρίου 1873

Πρακτικά uoadl:1205
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 9 Μαρτίου 1873

Πρακτικά uoadl:1206
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 30 Μαρτίου 1873

Πρακτικά uoadl:1207
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1873

Πρακτικά uoadl:1208
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 30 Μαΐου 1873

Πρακτικά uoadl:1209
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο