Κτήματα

Subfolder uoadl:122430 933 Read counter

Title:
Κτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Time Coverage:
1841-1842
Usher Number:
661.1
Extent:
15 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Συνδρομές, ανέγερση Πανεπιστημίου,
Επιτροπή εράνου, ανέγερση, Ρωσικό Προξενείο Λονδίνου, Π. Ράλλς, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Νεόφυτος Βάμβας, Γεώργιος Ράλλης, Θεόδωρος Ράλλης, Γεώργιος Κουντουριώτης, Εθνική Τράπεζα, δάνειο, υποθήκευση,
Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης,
Μιλλόσχες (Μίλος) Ομπρένοβιτς, συνδρομή,
Γεώργιος Γεννάδιος, Βασιλικό Διάταγμα 1599 και 1356,
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Βασιλικός επίτροπος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15