Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122430 1053 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
661.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Συνδρομές, ανέγερση Πανεπιστημίου,
Επιτροπή εράνου, ανέγερση, Ρωσικό Προξενείο Λονδίνου, Π. Ράλλς, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Νεόφυτος Βάμβας, Γεώργιος Ράλλης, Θεόδωρος Ράλλης, Γεώργιος Κουντουριώτης, Εθνική Τράπεζα, δάνειο, υποθήκευση,
Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης,
Μιλλόσχες (Μίλος) Ομπρένοβιτς, συνδρομή,
Γεώργιος Γεννάδιος, Βασιλικό Διάταγμα 1599 και 1356,
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Βασιλικός επίτροπος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15