Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου

Σειρά uoadl:col_eggrafa1 30506 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα τα οποία δημιουργήθηκαν από όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου καθώς επίσης και εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Γραμματείας της Πρυτανείας και τα οποία πήραν αριθμό πρωτοκόλλου.
Χρονική κάλυψη:
1837-1954
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1837 καθώς και με την μετέπειτα ανάπτυξή του δημιουργήθηκε η ανάγκη να διεκπεραιώνονται καλύτερα και ταχύτερα όλες οι εργασίες των διοικητικών υπηρεσιών και με αυτό το στόχο δημιουργήθηκε η υπηρεσία Πρωτοκόλλου. Το Αρχείο Πρωτοκόλλου, το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 1837 έως το 1954, φυλασσόταν στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30). Το 1991 το Αρχείο Πρωτοκόλλου μεταφέρθηκε στο κτήριο του Ιστορικού Αρχείου (Σκουφά 45), όπου και κατηγοριοποιήθηκε και ταξινομήθηκε. Το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 1954 έως περίπου το 1980 βρίσκεται στις αποθήκες του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστήμιου 30) και δεν είναι διαθέσιμο προς έρευνα. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1837 μέχρι και το 1941. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1941 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.
Στις φόρμες εισαγωγής των βασικών πληροφοριών της κατηγορίας υλικού Πρωτόκολλο (λυτά έγγραφα) έχουν προστεθεί και οι θεματικές κατηγορίες.

Φίλτρο

 

1. Ακαδημαϊκό έτος 1837-1838

Φάκελος uoadl:57188
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Ακαδημαϊκό έτος 1838-1839

Φάκελος uoadl:58934
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Ακαδημαϊκό έτος 1850-1851

Φάκελος uoadl:58938
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Ακαδημαϊκό έτος 1851-1852

Φάκελος uoadl:59062
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Ακαδημαϊκό έτος 1839-1840

Φάκελος uoadl:59152
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Ακαδημαϊκό έτος 1840-1841

Φάκελος uoadl:59308
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Ακαδημαϊκό έτος 1841-1842

Φάκελος uoadl:59336
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Ακαδημαϊκό έτος 1842-1843

Φάκελος uoadl:59394
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Ακαδημαϊκό έτος 1852-1853

Φάκελος uoadl:59419
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Ακαδημαϊκό έτος 1843-1844

Φάκελος uoadl:59461
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Ακαδημαϊκό έτος 1853-1854

Φάκελος uoadl:59477
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Ακαδημαϊκό έτος 1854-1855

Φάκελος uoadl:59512
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Ακαδημαϊκό έτος 1844-1845

Φάκελος uoadl:59574
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Ακαδημαϊκό έτος 1845-1846

Φάκελος uoadl:59596
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Ακαδημαϊκό έτος 1846-1847

Φάκελος uoadl:59614
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Ακαδημαϊκό έτος 1847-1848

Φάκελος uoadl:59632
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Ακαδημαϊκό έτος 1848-1849

Φάκελος uoadl:59659
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Ακαδημαϊκό έτος 1849-1850

Φάκελος uoadl:59686
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Ακαδημαϊκό έτος 1855-1856

Φάκελος uoadl:59715
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Ακαδημαϊκό έτος 1860-1861

Φάκελος uoadl:59760
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων