Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου

Σειρά uoadl:col_eggrafa1 30524 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα τα οποία δημιουργήθηκαν από όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου καθώς επίσης και εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Γραμματείας της Πρυτανείας και τα οποία πήραν αριθμό πρωτοκόλλου.
Χρονική κάλυψη:
1837-1954
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1837 καθώς και με την μετέπειτα ανάπτυξή του δημιουργήθηκε η ανάγκη να διεκπεραιώνονται καλύτερα και ταχύτερα όλες οι εργασίες των διοικητικών υπηρεσιών και με αυτό το στόχο δημιουργήθηκε η υπηρεσία Πρωτοκόλλου. Το Αρχείο Πρωτοκόλλου, το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 1837 έως το 1954, φυλασσόταν στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30). Το 1991 το Αρχείο Πρωτοκόλλου μεταφέρθηκε στο κτήριο του Ιστορικού Αρχείου (Σκουφά 45), όπου και κατηγοριοποιήθηκε και ταξινομήθηκε. Το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 1954 έως περίπου το 1980 βρίσκεται στις αποθήκες του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστήμιου 30) και δεν είναι διαθέσιμο προς έρευνα. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1837 μέχρι και το 1941. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1941 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.
Στις φόρμες εισαγωγής των βασικών πληροφοριών της κατηγορίας υλικού Πρωτόκολλο (λυτά έγγραφα) έχουν προστεθεί και οι θεματικές κατηγορίες.

Φίλτρο

 

21. Ακαδημαϊκό έτος 1856-1857

Φάκελος uoadl:59794
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Ακαδημαϊκό έτος 1857-1858

Φάκελος uoadl:59836
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Ακαδημαϊκό έτος 1861-1862

Φάκελος uoadl:59885
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Ακαδημαϊκό έτος 1858-1859

Φάκελος uoadl:59890
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Ακαδημαϊκό έτος 1862-1863

Φάκελος uoadl:59896
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Ακαδημαϊκό έτος 1863-1864

Φάκελος uoadl:59898
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Ακαδημαϊκό έτος 1859-1860

Φάκελος uoadl:59951
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Ακαδημαϊκό έτος 1870-1871

Φάκελος uoadl:60010
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Ακαδημαϊκό έτος 1871-1872

Φάκελος uoadl:60049
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Ακαδημαϊκό έτος 1872-1873

Φάκελος uoadl:60084
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Ακαδημαϊκό έτος 1873-1874

Φάκελος uoadl:60119
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Ακαδημαϊκό έτος 1874-1875

Φάκελος uoadl:60161
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Ακαδημαϊκό έτος 1864-1865

Φάκελος uoadl:61002
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Ακαδημαϊκό έτος 1865-1866

Φάκελος uoadl:61075
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Ακαδημαϊκό έτος 1866-1867

Φάκελος uoadl:61449
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Ακαδημαϊκό έτος 1875-1876

Φάκελος uoadl:61650
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Ακαδημαϊκό έτος 1876-1877

Φάκελος uoadl:61684
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Ακαδημαϊκό έτος 1867-1868

Φάκελος uoadl:61865
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Ακαδημαϊκό έτος 1877-1878

Φάκελος uoadl:61926
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Ακαδημαϊκό έτος 1878-1879

Φάκελος uoadl:61928
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο