Κτήματα

Subfolder uoadl:122432 1012 Read counter

Title:
Κτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
661.2
Extent:
15 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, κληροδότημα, οικία, κτήμα, πανεπιστήμιο, ενοικίαση, υποψήφιοι, ποσό, σύνταξη, συμβόλαιο, έσοδα,
Ξενοδοχείο Παπάζογλου, Βουκουρέστι, Μανόλης Ωρολογάς, επιστολές, συμβόλαιο, ενοικίαση,
Θ. Ράλλης, μέλος, Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Ελληνικού Πανεπιστημίου Επιτροπή, αποβίωση, κατάθεση, ποσό, Εθνική τράπεζα,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Μαρία, Σταματική, θυγατέρες, Σταύρος Βηλάμης, αίτηση, γνωστοποίηση, Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Ελληνικού Πανεπιστημίου Επιτροπή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15