Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122432 1049 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
661.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, κληροδότημα, οικία, κτήμα, πανεπιστήμιο, ενοικίαση, υποψήφιοι, ποσό, σύνταξη, συμβόλαιο, έσοδα,
Ξενοδοχείο Παπάζογλου, Βουκουρέστι, Μανόλης Ωρολογάς, επιστολές, συμβόλαιο, ενοικίαση,
Θ. Ράλλης, μέλος, Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Ελληνικού Πανεπιστημίου Επιτροπή, αποβίωση, κατάθεση, ποσό, Εθνική τράπεζα,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Μαρία, Σταματική, θυγατέρες, Σταύρος Βηλάμης, αίτηση, γνωστοποίηση, Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Ελληνικού Πανεπιστημίου Επιτροπή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15