Κτήματα

Subfolder uoadl:122437 375 Read counter

Title:
Κτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
661
Extent:
23 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, άρνηση, συνδρομή, οικοδομή, δαπάνη, ανέγερση, σύσταση, πανεπιστημιακή επιτροπή, σύμπραξη, κυβέρνηση, ενημέρωση, συνδρομές, εργασίες, προτάσεις,
Βασίλειος Οικονομίδης, κοσμήτωρ, γνωμοδότηση, κοινοποίηση, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης,
Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, περί συμπληρώσεως της προς ανέγερση του πανεπιστημίου επιτροπής, διορισμοί, Γεώργιος Κολοκοτρώνης, Ιάκωβος Παξιμάδης, Γεώργιος Κουντουριώτης, γερουσιαστές, Φίλλιπος Ιωάννου, Νικόλαος Κωστής, Νεόφυτος Βάμβας, Γεώργιος Α. Ράλλης, καθηγητές, Γεώργιος Σταύρου, Εθνική Τράπεζα, διοικητής, Γεώργιος Γεννάδιος, γυμνασιάρχης
The digital material of the item is not available.