Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122437 393 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
661
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, άρνηση, συνδρομή, οικοδομή, δαπάνη, ανέγερση, σύσταση, πανεπιστημιακή επιτροπή, σύμπραξη, κυβέρνηση, ενημέρωση, συνδρομές, εργασίες, προτάσεις,
Βασίλειος Οικονομίδης, κοσμήτωρ, γνωμοδότηση, κοινοποίηση, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης,
Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, περί συμπληρώσεως της προς ανέγερση του πανεπιστημίου επιτροπής, διορισμοί, Γεώργιος Κολοκοτρώνης, Ιάκωβος Παξιμάδης, Γεώργιος Κουντουριώτης, γερουσιαστές, Φίλλιπος Ιωάννου, Νικόλαος Κωστής, Νεόφυτος Βάμβας, Γεώργιος Α. Ράλλης, καθηγητές, Γεώργιος Σταύρου, Εθνική Τράπεζα, διοικητής, Γεώργιος Γεννάδιος, γυμνασιάρχης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.