Κτήματα

Subfolder uoadl:122455 425 Read counter

Title:
Κτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
662.1
Extent:
14 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Αλέξανδρος Λυκούργος-Λογοθέτης, πρόταση, ναός, ανέγερση, οικόπεδο, διάθεση, Κύριλλος Β, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, αίτηση,
κένωση, δωμάτια, χρήση, συνεδριάσεις, Βουλή, νομοθετικά σώματα, απόδοση, πανεπιστήμιο,
ασφάλεια, κτήριο, εργαστήριο, βουλευτήριο, Πρόεδρος της Βουλής, δήλωση, ασφαλιστικό κατάστημα,
Ε. Μαυράκης, αίτημα, ενοίκιο, οικία, πανεπιστήμιο, μείωση,
Διεύθυνση, Φυσιογραφικό μουσείο,
Ηρακλής Μητσόπουλος, έφορος των ζωολογικών ορυκτολογικών και γεωλογικών συλλογών,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, έφορος των φυτολογικών συλλογών,
Θεόδωρος Δε Χελδράϊχ, επιμελητής,
Αίτημα, στέγη, κρουνοί, επισκευή, συλλογές, φθορά, μεταφορά,
Δημήτριος Στρούμπος, Ηρακλής Μητσόπουλος, Ξαυέριος Λάνδερερ, Ιωάννης Παπαδάκης, Λύσανδρος Καυταντζόγλους, Διευθυντής, Πολυτεχνικό Σχολείο, αρχιτέκτονας, πανεπιστήμιο, σύσκεψη, αλεξικέραυνα (κεραυναγωγοί), απόφαση, ελλείψεις, έκθεση, απόφαση, τοποθέτηση.
The digital material of the item is not available.