Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122455 428 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
662.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Αλέξανδρος Λυκούργος-Λογοθέτης, πρόταση, ναός, ανέγερση, οικόπεδο, διάθεση, Κύριλλος Β, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, αίτηση,
κένωση, δωμάτια, χρήση, συνεδριάσεις, Βουλή, νομοθετικά σώματα, απόδοση, πανεπιστήμιο,
ασφάλεια, κτήριο, εργαστήριο, βουλευτήριο, Πρόεδρος της Βουλής, δήλωση, ασφαλιστικό κατάστημα,
Ε. Μαυράκης, αίτημα, ενοίκιο, οικία, πανεπιστήμιο, μείωση,
Διεύθυνση, Φυσιογραφικό μουσείο,
Ηρακλής Μητσόπουλος, έφορος των ζωολογικών ορυκτολογικών και γεωλογικών συλλογών,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, έφορος των φυτολογικών συλλογών,
Θεόδωρος Δε Χελδράϊχ, επιμελητής,
Αίτημα, στέγη, κρουνοί, επισκευή, συλλογές, φθορά, μεταφορά,
Δημήτριος Στρούμπος, Ηρακλής Μητσόπουλος, Ξαυέριος Λάνδερερ, Ιωάννης Παπαδάκης, Λύσανδρος Καυταντζόγλους, Διευθυντής, Πολυτεχνικό Σχολείο, αρχιτέκτονας, πανεπιστήμιο, σύσκεψη, αλεξικέραυνα (κεραυναγωγοί), απόφαση, ελλείψεις, έκθεση, απόφαση, τοποθέτηση.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.