Κτήματα

Subfolder uoadl:122461 324 Read counter

Title:
Κτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
663.1
Extent:
147 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 11 έγγραφα στα Γαλλικά και 1 στα Γερμανικά. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 έγγραφα του έτους 1866.
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Πρεσβεία, Παρίσι, αλεξικέραυνο, παραγγελία, τοποθέτηση, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Λύσανδρος Καυτατζόγλου, αρχιτέκτονας, Δημήτριος Στρούμπος, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητές, συνδρομή, εργασίες, επιτροπή, αιτήματα, πληρωμή, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, σχεδιογράφημα, σχέδιο, αποστολή, εξαρτήματα, Moisant, Simon-Claude Constant-Dufeux, αρχιτέκτονας, προϋπολογισμός, Τελωνείο, παραλαβή, Παραρτήματα, Συλλογές, ασφάλιση, Δήμαρχος Αθηναίων, διακοπή, υδροδότηση, αεριόφως, Μιλτιάδης Βενιζέλος, πρύτανης, φυλάκια, κατασκευή, Πανεπιστήμιο, αυλές, προϋπολογισμός, υδρονομέας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αίτημα, κατεδάφιση, τουαλέτες, πανεπιστημιακή περιουσία, οικίες, ενοικίαση, πανεπιστημιακή πλατεία, φύτευση, σχέδιο, περίφραξη, Υπουργείο Εσωτερικών, Γεράσιμος Μεταξάς, αρχιτέκτονας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, γενικοί ισολογισμοί, μετοχές, μερίσματα, απολογισμός, μέτοχοι, συνεδρίαση, ομολογία
The digital material of the item is not available.