Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122461 335 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
663.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
147 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 11 έγγραφα στα Γαλλικά και 1 στα Γερμανικά. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 έγγραφα του έτους 1866.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Πρεσβεία, Παρίσι, αλεξικέραυνο, παραγγελία, τοποθέτηση, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Λύσανδρος Καυτατζόγλου, αρχιτέκτονας, Δημήτριος Στρούμπος, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητές, συνδρομή, εργασίες, επιτροπή, αιτήματα, πληρωμή, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, σχεδιογράφημα, σχέδιο, αποστολή, εξαρτήματα, Moisant, Simon-Claude Constant-Dufeux, αρχιτέκτονας, προϋπολογισμός, Τελωνείο, παραλαβή, Παραρτήματα, Συλλογές, ασφάλιση, Δήμαρχος Αθηναίων, διακοπή, υδροδότηση, αεριόφως, Μιλτιάδης Βενιζέλος, πρύτανης, φυλάκια, κατασκευή, Πανεπιστήμιο, αυλές, προϋπολογισμός, υδρονομέας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αίτημα, κατεδάφιση, τουαλέτες, πανεπιστημιακή περιουσία, οικίες, ενοικίαση, πανεπιστημιακή πλατεία, φύτευση, σχέδιο, περίφραξη, Υπουργείο Εσωτερικών, Γεράσιμος Μεταξάς, αρχιτέκτονας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, γενικοί ισολογισμοί, μετοχές, μερίσματα, απολογισμός, μέτοχοι, συνεδρίαση, ομολογία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.