Κτήματα

Subfolder uoadl:122591 339 Read counter

Title:
Κτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
664.3
Extent:
106 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, γενικός ισολογισμός, μετοχές, μερίσματα, Πανεπιστήμιο, λογαριασμός, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, μέτοχοι, αντιπροσώπευση, Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, αίτημα, δάνειο, Αντώνιος Βιτσάρης, καθηγητής, πληρωμές, εντολές, λογιστής, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητές, Κωνσταντίνος Δεινοκράτης, αρχιτέκτονας, Χημείο, εργασίες, αεριόφως, επίβλεψη, δαπάνες, λογαριασμοί, αποδείξεις, Φυσιογραφικό Μουσείο, αλεξικέραυνα, εγκατάσταση, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Ερνέστος Τσίλλερ (Ernst Ziller), αρχιτέκτονας, έλεγχος, Χημείο, αίθουσες, δωμάτια, κατανομή, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, εξοπλισμός, αγορές, βλάβες, προβλήματα, Ευθύμιος Χριστοδούλου, οικία, κληροδότημα, επισκευές, δαπάνες, κήπος, δέντρα, καταστροφές, έρευνα, φωτισμός, αεριόφως, Δήμος Αθηναίων, υδροδότηση, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης
The digital material of the item is not available.