Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122591 315 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
664.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
106 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, γενικός ισολογισμός, μετοχές, μερίσματα, Πανεπιστήμιο, λογαριασμός, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, μέτοχοι, αντιπροσώπευση, Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, αίτημα, δάνειο, Αντώνιος Βιτσάρης, καθηγητής, πληρωμές, εντολές, λογιστής, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητές, Κωνσταντίνος Δεινοκράτης, αρχιτέκτονας, Χημείο, εργασίες, αεριόφως, επίβλεψη, δαπάνες, λογαριασμοί, αποδείξεις, Φυσιογραφικό Μουσείο, αλεξικέραυνα, εγκατάσταση, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Ερνέστος Τσίλλερ (Ernst Ziller), αρχιτέκτονας, έλεγχος, Χημείο, αίθουσες, δωμάτια, κατανομή, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, εξοπλισμός, αγορές, βλάβες, προβλήματα, Ευθύμιος Χριστοδούλου, οικία, κληροδότημα, επισκευές, δαπάνες, κήπος, δέντρα, καταστροφές, έρευνα, φωτισμός, αεριόφως, Δήμος Αθηναίων, υδροδότηση, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.