Κτήματα (Υποφάκελος 665.1)

Subfolder uoadl:122606 344 Read counter

Title:
Κτήματα (Υποφάκελος 665.1)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
665.1
Extent:
108 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 9 έγγραφα του έτους 1876.
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Νικόλαος Καλύβας, κλητήρας, δάνειο, αίτημα, σύζυγος, ασθένεια, Αλέξανδρος Ζωγράφος, γιατρός, περιουσία, φοροδοσία, Αντώνιος Βιτσάρης, καθηγητής, σύγγραμμα, έκδοση, κρατήσεις, Μανούσος, οικία, Ι. Κυριακίδης, ενοικιαστής, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αίτημα, λογαριασμοί, ομολογίες, χρεόγραφα, μετοχές, αγοραπωλησίες, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, δάνεια, αιτήματα, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, απολογισμός, έντυπο, «Ο Αρχάγγελος», Ναύτικη Τράπεζα, Α. Κ. Δόσιος, διευθυντής, απολογισμός, ισολογισμός, Φαρμακευτικό Χημείο, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Πολιτικό Νοσοκομείο, Χειρουργικό Αμφιθέατρο, κατασκευή, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, εργασίες, Δ. Δογαρόπουλος, επιστάτης, οικοδομές, επισκευές, εγκαταστάσεις, έπιπλα, υδροδότηση, αεριόφως
The digital material of the item is not available.