Κτήματα (Υποφάκελος 665.1)

Υποφάκελος uoadl:122606 340 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα (Υποφάκελος 665.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
665.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
108 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 9 έγγραφα του έτους 1876.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Καλύβας, κλητήρας, δάνειο, αίτημα, σύζυγος, ασθένεια, Αλέξανδρος Ζωγράφος, γιατρός, περιουσία, φοροδοσία, Αντώνιος Βιτσάρης, καθηγητής, σύγγραμμα, έκδοση, κρατήσεις, Μανούσος, οικία, Ι. Κυριακίδης, ενοικιαστής, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αίτημα, λογαριασμοί, ομολογίες, χρεόγραφα, μετοχές, αγοραπωλησίες, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, δάνεια, αιτήματα, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, απολογισμός, έντυπο, «Ο Αρχάγγελος», Ναύτικη Τράπεζα, Α. Κ. Δόσιος, διευθυντής, απολογισμός, ισολογισμός, Φαρμακευτικό Χημείο, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Πολιτικό Νοσοκομείο, Χειρουργικό Αμφιθέατρο, κατασκευή, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, εργασίες, Δ. Δογαρόπουλος, επιστάτης, οικοδομές, επισκευές, εγκαταστάσεις, έπιπλα, υδροδότηση, αεριόφως
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.