Συγκριτική μελέτη πολυμορφισμών του πυρηνικού DNA στον ελληνικό πληθυσμό και στον Αλβανικό υποπληθυσμό της Ελλάδος και αξιοποίηση της στην μοριακή διερεύνηση ιατροδικαστικών ζητημάτων

Doctoral Dissertation uoadl:1305566 1143 Read counter

Unit:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2015-07-15
Year:
2015
Author:
Αμπάτη Αλεξάνδρα
Dissertation committee:
Γεωργίου Μαρία
Original Title:
Συγκριτική μελέτη πολυμορφισμών του πυρηνικού DNA στον ελληνικό πληθυσμό και στον Αλβανικό υποπληθυσμό της Ελλάδος και αξιοποίηση της στην μοριακή διερεύνηση ιατροδικαστικών ζητημάτων
Languages:
Greek
Summary:
Aim: The aim of this study was to compare the genetic polymorphisms of
apolipoprotein B gene between two different populations, Greeks and Albanians
living in Greece and to investigate the possibility of discriminating the two
populations by using these polymorphisms.
Methodology: Restriction fragment length polymorphisms at codons 2488 (XbaI)
and 4154 (EcoRI) of the apolipoprotein B gene were investigated in the above
populations, in order to determine if there are differences between them. Two
specific DNA regions, each containing the polymorphic site, were amplified by
polymerase chain reaction. The products were digested and electrophoresis on 2%
agarose gel was followed. A total number of 160 unrelated individuals from each
population were randomly collected.
Results: The allelic frequencies of the samples from Greeks and Albanians
showed variability patterns for the XbaI and EcoRI Restriction Fragment Length
Polymorphisms. For Greeks and Albanians the presence of E+/+ genotype was
almost the same (67.5% and 70.6% respectively), without statistical significant
differences and the E-/- genotype showed low common presence (6.3% and 2.5%
respectively). The presence of X-/- genotype had almost the same ratio for the
two populations (48.1% for Greeks and 39.4% for Albanians) and the presence of
X+/+ genotype was low enough for both of them.
Conclusion: The study of the two populations (Greeks and Albanians) did not
show any statistically significant differences concerning the frequency of the
genotypes of XbaI and EcoRI polymorphisms of the APOB gene.
Keywords:
Apolipoprotein B, Nuclear DNA, Forensic genetics, Polymorphisms, EcoRI-XBaI
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
115
Number of pages:
108

document.pdf
6 MB
File access is restricted.