Αγγειογενετικοί παράγοντες (αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας, πλακουντιακός αυξητικός παράγοντας) στο αμνιακό υγρό δευτέρου τριμήνου κύησης

Doctoral Dissertation uoadl:1305582 1027 Read counter

Unit:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2013-09-03
Year:
2013
Author:
Παπαποστόλου Θαλής-Κωνσταντίνος
Dissertation committee:
Μαλαμίτση-Πούχνερ Α (Επιβλέπουσα), Βιτωράτος Ν, Χασιάκος Δ
Original Title:
Αγγειογενετικοί παράγοντες (αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας, πλακουντιακός αυξητικός παράγοντας) στο αμνιακό υγρό δευτέρου τριμήνου κύησης
Languages:
Greek
Keywords:
Angiogenesis, Amniotic fluid, Angiogenic factors
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
160
Number of pages:
89
document.pdf (1 MB) Open in new window