Αγγειογενετικοί παράγοντες (αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας, πλακουντιακός αυξητικός παράγοντας) στο αμνιακό υγρό δευτέρου τριμήνου κύησης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305582 1415 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-09-03
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Παπαποστόλου Θαλής-Κωνσταντίνος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μαλαμίτση-Πούχνερ Α (Επιβλέπουσα), Βιτωράτος Ν, Χασιάκος Δ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αγγειογενετικοί παράγοντες (αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας, πλακουντιακός αυξητικός παράγοντας) στο αμνιακό υγρό δευτέρου τριμήνου κύησης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Λέξεις-κλειδιά:
Αγγειογένεση, Αμνιακό υγρό, Αγγειογενετικοί παράγοντες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
160
Αριθμός σελίδων:
89