Αλλοιώσεις μαστού με αποκρινή διαφοροποίηση

Doctoral Dissertation uoadl:1305613 580 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2015-02-02
Year:
2015
Author:
Χαϊδοπούλου Φωτεινή
Dissertation committee:
Νόννη Αφροδίτη, Παυλάκη Αικατερίνη, Γακιοπούλου Χαρά
Original Title:
Αλλοιώσεις μαστού με αποκρινή διαφοροποίηση
Languages:
Greek
Summary:
The apocrine epithelial cells are a normal constituent of apocrine glands, that
are seen in axilla, mammary glands, anogenital region and other regions and
sites. Besides their distinctive morphological characteristics, normal apocrine
cells immunohistochemically do not express oestrogen or progesterone receptors
but are positive for androgen receptors and also the protein GCDFP-15.
A broad spectrum of breast lesions ranging from benign metaplasia to invasive
apocrine carcinoma contains metaplastic apocrine cells which are similar to
those that consist the apocrine glands, having apocrine secretions and
identical staining reactions.
Apocrine lesions can be divided into benign, borderline and malignant.
Fibrocystic change, fibroadenomas, papillomas, sclerosing adenosis, but also a
subgroup of in situ and invasive carcinomas are breast lesions that can show
apocrine change as one of their histological features. Not only are some of
these lesions difficult to categorise, but also there is controversy regarding
their relative risk of subsequent carcinoma development.
So far epidemiological studies have shown no increased risk of development of
carcinoma associated with the majority of benign apocrine lesions of the
breast. Also studies about the clinical significance of the apocrine phenotype
have shown no prognostic difference of apocrine carcinomas from NST breast
carcinomas and although the microscopic appearance of these tumours is
striking, they are not currently recognized as special-type carcinomas.
During the last years the investigations focused on the distinctive
immunohistochemical and molecural profile of these lesions and the findings of
them are promising in the aspect of a different therapeutic approach.
Keywords:
Apocrine lesions, Breast, Lesions, Metaplasia, Androgen receptors (AR)
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
168
Number of pages:
110

document.pdf
7 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.