Αλλοιώσεις μαστού με αποκρινή διαφοροποίηση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305613 540 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02-02
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Χαϊδοπούλου Φωτεινή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Νόννη Αφροδίτη, Παυλάκη Αικατερίνη, Γακιοπούλου Χαρά
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλλοιώσεις μαστού με αποκρινή διαφοροποίηση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Τα αποκρινή επιθηλιακά κύτταρα αποτελούν φυσιολογικό συστατικό των αποκρινών
αδένων, της μασχάλης, των μαζικών αδένων της πρωκτογεννητικής χώρας καθώς και
άλλων περιοχών. Παράλληλα με τα διακριτά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα
φυσιολογικά αποκρινή κύτταρα ανοσοϊστοχημικά δεν εκφράζουν οιστρογονικούς και
προγεστερονικούς υποδοχείς αλλά είναι θετικά στις χρώσεις για ανδρογονικούς
υποδοχείς και για την πρωτεϊνη GCDFP-15.
Ένα ευρύ φάσμα αλλοιώσεων του μαστού που κυμαίνεται από την καλοήθη
μεταπλασία έως το διηθητικό αποκρινές καρκίνωμα περιέχουν μεταπλαστικά αποκρινή
κύτταρα που είναι παρόμοια με αυτά που περιέχουν οι αποκρινείς εκκρίσεις και
πανομοιότυπες χρωστικές αντιδράσεις.
Οι αποκρινείς αλλοιώσεις μπορεί να διαιρεθούν σε καλοήθεις, οριακής
κακοήθειας και σε κακοήθεις. Οι ινοκυστικές αλλοιώσεις, τα ινοαδενώματα, τα
θηλώματα, η σκληρυντική αδένωση, όπως και μια υποομάδα ενδοεπιθηλιακών και
διηθητικών καρκινωμάτων μπορούν να εμφανίσουν αποκρινή διαφοροποίηση ως ένα από
τα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά. Εκτός από το γεγονός ότι μερικές φορές από
αυτές τις αλλοιώσεις είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν, αποτελούν επίσης θέμα
διαφωνιών αναφορικά με το σχετικό κίνδυνο επακόλουθης ανάπτυξης καρκινώματος.
Έως τώρα επιδημιολογικές μελέτες δεν έχουν δείξει αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης
καρκινώματος σχετιζόμενο με την πλειοψηφία των καλοήθων αποκρινών αλλοιώσεων
του μαστού. Επίσης μελέτες σχετικά με την κλινική σημασία του αποκρινούς
φαινοτύπου δεν ανέδειξαν διαφορές στην πρόγνωση των αποκρινών καρκινωμάτων
συγκριτικά με τα NST καρκινώματα του μαστού και παρόλο που η μικροσκοπική
εμφάνιση αυτών των όγκων είναι έντονα εμφανής αυτοί προς το παρόν δεν
αναγνωρίζονται ως ειδικού τύπου καρκινώματα.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι έρευνες εστίασαν στο ξεχωριστό
ανοσοϊστοχημικό και μοριακό “προφίλ” αυτών των αλλοιώσεων και τα ευρήματα
υπόσχονται ελπιδοφόρα μηνύματα όσον αφορά μια διαφορετική θεραπευτική
προσέγγιση.
Λέξεις-κλειδιά:
Αποκρινείς αλλοιώσεις, Μαστός, Αλλοιώσεις, Μετάπλαση, Ανδρογονικοί υποδοχείς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
168
Αριθμός σελίδων:
110

document.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.