Αναζήτηση ιστικών δεικτών σε σιελαδενικά νεοπλάσματα

Doctoral Dissertation uoadl:1305620 270 Read counter

Unit:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2016-06-29
Year:
2016
Author:
Πλάντζας Ευάγγελος
Dissertation committee:
Αν. καθηγητής Μαραγκουδάκης Παύλος
Original Title:
Αναζήτηση ιστικών δεικτών σε σιελαδενικά νεοπλάσματα
Languages:
Greek
Summary:
Όλα τα πλειόμορφα αδενώματα εξέθεσαν μια έντονα εκλεκτική θετικότητα των
μυοεπιθηλιακών συστατικών ενώ αυλικά κύτταρα ήταν κατά κανόνα μη
ανοσοχρωματισμένα. Αντίθετα, όλα τα αδενοειδή κυστικά καρκινώματα
παρουσίασαν ένα χαμηλό προφίλ στη μασπίνη κυρίως στη συνιστώσα υψηλής
κακοήθειας με ένα συμπαγές πρότυπο ανάπτυξης. Προτάθηκε ότι η εκλεκτικά
εκφραζόμενη μασπίνη από μυοεπιθηλιακά κύτταρα πλειόμορφου αδενώματος μπορεί να
λειτουργήσει ως ένας κατασταλτικός παράγοντας στη νεοπλασία των σιελογόνων
αδένων.
Keywords:
Salivary, Neoplasms
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
7
Number of pages:
83

document.pdf
3 MB
File access is restricted.