Αναζήτηση ιστικών δεικτών σε σιελαδενικά νεοπλάσματα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305620 253 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-29
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Πλάντζας Ευάγγελος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αν. καθηγητής Μαραγκουδάκης Παύλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναζήτηση ιστικών δεικτών σε σιελαδενικά νεοπλάσματα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Όλα τα πλειόμορφα αδενώματα εξέθεσαν μια έντονα εκλεκτική θετικότητα των
μυοεπιθηλιακών συστατικών ενώ αυλικά κύτταρα ήταν κατά κανόνα μη
ανοσοχρωματισμένα. Αντίθετα, όλα τα αδενοειδή κυστικά καρκινώματα
παρουσίασαν ένα χαμηλό προφίλ στη μασπίνη κυρίως στη συνιστώσα υψηλής
κακοήθειας με ένα συμπαγές πρότυπο ανάπτυξης. Προτάθηκε ότι η εκλεκτικά
εκφραζόμενη μασπίνη από μυοεπιθηλιακά κύτταρα πλειόμορφου αδενώματος μπορεί να
λειτουργήσει ως ένας κατασταλτικός παράγοντας στη νεοπλασία των σιελογόνων
αδένων.
Λέξεις-κλειδιά:
Σιελογόνοι, Νεοπλάσματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
7
Αριθμός σελίδων:
83

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.