Ανατομική και εμβιομηχανική μελέτη των κακώσεων του αστραγάλου σε παιδιά και ενήλικες

Doctoral Dissertation uoadl:1305629 222 Read counter

Unit:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2016-06-06
Year:
2016
Author:
Λάϊος Θωμάς
Dissertation committee:
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Παράσχος
Original Title:
Ανατομική και εμβιομηχανική μελέτη των κακώσεων του αστραγάλου σε παιδιά και ενήλικες
Languages:
Greek
Summary:
In the present study 100 cases of various injuries of the Talus were examined,
(Fractures, Dislocations, Fracture-Dislocations). Taking into consideration the
mechanics and the static studies of shells and dome builds we do an intentional
comparison by applying this on the analogous anatomical structures of the talar
dome and the foot arch.
The whole study comprises of two parts.
The first part refers to the Anatomy of the Talus with emphasis on the
functional Anatomy, on the basics and the terms of Biomechanics and on the
study of static mechanics that apply on shells and dome builds and structures,
both mechanical and anatomical.
In the second part we differentiate between injuries to the Talus, we examine
the creative mechanism and we do a comparative study on the clinical cases
based on the mechanical data. There follows a discussion on the findings and we
refer to our results that can be summarized as follows:
1. There is a strict correlation between mechanical deportment of shells and
dome /builds and the reciprocal anatomical structures.
2. An explanation is given, on the how, that Talus injuries happen on the
points that have a lessening toleration and endurance (Resistance).
3. An explanation is given, on the creation of dislocations, around the Talus
region, with or without an accompanying fracture, which correlate in sensitive
areas of the foot arch, (extremely sensitive because of maximum mobility).
Keywords:
Biomechanics, Injury, Ankle, Dynamic
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
196
Number of pages:
121

document.pdf
5 MB
File access is restricted.