Ανατομική μελέτη και λειτουργικά ευρήματα της διάχυτης πνευμονικής ίνωσης

Doctoral Dissertation uoadl:1305634 202 Read counter

Unit:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2016-06-30
Year:
2016
Author:
Μίντζιας Θεόδωρος
Dissertation committee:
Αναπλ.Καθηγητής Ανατομίας Ευάγγελος Κοτσιομήτης
Original Title:
Ανατομική μελέτη και λειτουργικά ευρήματα της διάχυτης πνευμονικής ίνωσης
Languages:
Greek
Summary:
There has been an extensive description of the anatomic tissue of the pulmonary
parenchyma and especially of the connecting mast of the lung. A special
emphasis has been given to the description of the pathologicalanatomic
alterations during the pulmonary fibrosis. Also, laboratorial search methods of
the disease and the diagnostic methods were described.
Finally, during the laboratorial part 43 patients (23 ill people and 20
healthy) were probed and it was found that the sensitiveness and the speciality
of the ill people have the ability to let out the healthy people, while the
ability to let out the ill people is very low.
From our study and the international elements the diagnosis has high grade
security with the intrabronchial biopsy, which is the to do in any case.
Keywords:
Diffuse, Pulmonery, Fibrosis, Pulmonery, Parenchyma
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
217
Number of pages:
340

document.pdf
1 MB
File access is restricted.