Ανατομική μελέτη και λειτουργικά ευρήματα της διάχυτης πνευμονικής ίνωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305634 185 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-30
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μίντζιας Θεόδωρος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αναπλ.Καθηγητής Ανατομίας Ευάγγελος Κοτσιομήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανατομική μελέτη και λειτουργικά ευρήματα της διάχυτης πνευμονικής ίνωσης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Έγινε εκτενής περιγραφή της ανατομικής υφής του πνευμονικού παρεγχύματος και
ιδιαίτερα του συνδετικού ιστού του πνεύμονος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη
περιγραφή των παθολογοανατομικών αλλοιώσεων κατά τη πνευμονική ίνωση.
Περιγράφηκαν επίσης οι εργαστηριακοί μέθοδοι ελέγχου της νόσου καθώς και οι
διαγνωστικοί μέθοδοι.
Τέλος, κατά το εργαστηριακό μέρος, μελετήθηκαν 43 ασθενείς (23 πάσχοντες και 20
υγιείς) και διαπιστώθηκε ότι η ευαισθησία και η ειδικότητα των πασχόντων έχουν
τη δυνατότητα να αποκαλύπτουν τα υγιή άτομα, ενώ η δυνατότητα να αποκαλύπτουν
τους πάσχοντες είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Από τη μελέτη μας και τα διεθνή στοιχεία η διάγνωση τίθεται με ασφάλεια από τη
διαβρογχική βιοψία, η οποία είναι απαραίτητη να γίνεται σε κάθε περίπτωση.
Λέξεις-κλειδιά:
Διάχυτη, Πνευμονική, Ίνωση, Πνευμονικό, Παρέκχυμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
217
Αριθμός σελίδων:
340

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.