Πρότυπα πολυαιθυλένια χαμηλής πυκνότητας και κυκλικά πολυϊσοπρένια. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ρεολογία.

Doctoral Dissertation uoadl:1309311 294 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Library of the School of Science
Deposit date:
2013-02-04
Year:
2013
Author:
Βασιλακόπουλος Θεόδωρος
Dissertation committee:
Νικόλαος Χατζηχρηστίδης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Χημείας
Original Title:
Πρότυπα πολυαιθυλένια χαμηλής πυκνότητας και κυκλικά πολυϊσοπρένια. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ρεολογία.
Languages:
Greek
Summary:
In this thesis, the synthesis of model low density polyethylenes, along with
the synthesis of ring polyisoprenes took place. Moreover, the synthesis and the
kinetic study of (1,3-phenylene)bis(3-methyl-1-phenylpentylidene) took place
using anionic polymerization high vacuum techniques, in the polymerization of
1,3-butadiene. The produced polymers were studied rheologically in order to
reveal the structure-properties relationship.
Keywords:
Anionic polymerization, LDPE, Dilithium initiator, Ring polyisoprene, Rheology
Index:
Yes
Number of index pages:
10
Contains images:
Yes
Number of references:
146
Number of pages:
232
document.pdf (9 MB) Open in new window