Πρότυπα πολυαιθυλένια χαμηλής πυκνότητας και κυκλικά πολυϊσοπρένια. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ρεολογία.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309311 337 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-04
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Βασιλακόπουλος Θεόδωρος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Νικόλαος Χατζηχρηστίδης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Χημείας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρότυπα πολυαιθυλένια χαμηλής πυκνότητας και κυκλικά πολυϊσοπρένια. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ρεολογία.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή έλαβαν χώρα¨οι παρακάτω συνθέσεις: α) Σύνθεση
πολυαιθυλενίων χαμηλής πυκνότητας, τα οποία προέκυψαν από την υδρογόνωση
υπερδιακλαδισμένων 1,4-πολυβουταδιενίων. β) Σύνθεση κυκλικών πολυϊσοπρενίων. γ)
Σύνθεση και κινητική μελέτη του διδραστικού απαρχητή (1,3-φαινυλενο)-δις-
(3-μεθυλο-1-φαινυλο)διλίθιο πεντυλιδενίου. Τα πολυμερή που παρασκευάστηκαν
μελετήθηκαν ρεολογικά με σκοπό τη μελέτη της σχέσης δομής-ιδιοτήτων.
Λέξεις-κλειδιά:
Ανιοντικός πολυμερισμός, Πολυαιθυλένια χαμηλής πυκνότητας, Διδραστικός απαρχητής, Κυκλικά πολυϊσοπρένια, Ρεολογία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
146
Αριθμός σελίδων:
232