Επίδραση των παραμέτρων του διαστημικού καιρού στον καρδιακό ρυθμό

Postgraduate Thesis uoadl:1309810 1889 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2013-01-15
Year:
2012
Author:
Ιωαννίδου Σοφία
Supervisors info:
Ελένη Μαυρομιχαλάκη
Original Title:
Επίδραση των παραμέτρων του διαστημικού καιρού στον καρδιακό ρυθμό
Languages:
Greek
Summary:
Empty abstract
Keywords:
Cosmic ray intensity, Heart rate, Geomagnetic activity, Dst intex, Diurnal
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of pages:
157
document.pdf (6 MB) Open in new window