Η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών σε σχέση με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην υγεία

Postgraduate Thesis uoadl:1309817 1404 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2012-12-31
Year:
2012
Author:
Γκογκόση Παναγιώτα
Supervisors info:
Αναπλ. Καθ. Π. Νικολοπούλου - Σταμάτη
Original Title:
Η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών σε σχέση με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην υγεία
Languages:
Greek
Summary:
Global climate change is a complicated natural phenomenon which is the final
result of many factors. The existence of climate change used to be a
controversial matter. Recently, scientists have agreed in its existence.
Climate change is related with the loss of biodiversity, immigration of people,
evacuation of a country and diseases. Cardiovascular, respiratory, mental,
infectious diseases are some of diseases which are a result to climate change.
Diseases that have been vanished for ages such as malaria or cholera are going
to show up again because of climate change’s existence. Malnutrition is also a
main disease which is both a result to climate change and a cause of other
diseases. The matter of diseases is a complicated issue and a challenging
problem. The point is that children are the most sensitive part of population
to climate change and its results. According to this environmental education is
a way which might lead to a sustainable solution. In this project a curriculum
of environmental education will be presented .
Keywords:
Environmental education, Environmental impacts on health, Climate change, Awareness, Reduce carbon footprint
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of references:
42
Number of pages:
80

document.pdf
1 MB
File access is restricted.