Η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών σε σχέση με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309817 1950 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-12-31
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Γκογκόση Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπλ. Καθ. Π. Νικολοπούλου - Σταμάτη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών σε σχέση με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην υγεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η αλλαγή κλίματος είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο το οποίο εξαρτάται από ποικιλία
παραγόντων. Αν και στο παρελθόν οι επιστήμονες διαφωνούσαν για την ύπαρξη της
παγκόσμιας αλλαγής κλίματος πλέον όλοι ομόφωνα υποστηρίζουν ότι η κλιματική
αλλαγή υφίσταται. Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή σχετίζεται με την ιστορία μιας
περιοχής. Ο λιμός σχετίζεται με τον πόλεμο και την μετανάστευση. Πρόσφατα
μάλιστα υποστηρίχθηκε η ξηρασία ως ένα αίτιο μετανάστευσης στα παράλια της
Μεσογείου και ως βασικό αίτιο του Τρωικού πολέμου. Η κλιματική αλλαγή δεν
σχετίζεται μόνο με την αύξηση της θερμοκρασίας αν και αυτή αποτελεί ένα κομβικό
σημείο της κλιματικής αλλαγής. Συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι τα ακραία
καιρικά φαινόμενα, η αύξηση των βροχοπτώσεων στην έυκρατη ζώνη και της ξηρασίας
στις τροπικές περιοχές. Η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις και στη υγεία. Στις
ασθένειες αυτές περιλαμβάνονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ασθένειες
αναπνευστικού συστήματος, μεταδιδόμενες ασθένειες, υποσιτισμός, ασθένειες που
μεταδίδονται με το νερό, τραυματισμοί, ψυχικές ασθένειες. Οι ασθένειες εξαιτίας
της αλλαγής κλίματος αφορούν τους πάντες αλλά κυρίως τα παιδιά. Αυτό συμβαίνει
γιατί αφενός τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στις ασθένειες και αφετέρου τα παιδιά
με τις στάσεις και τις δράσεις τους μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί μέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σκοπός της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η δημιουργία παγκόσμιου πληθυσμού ο οποίος να
ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα προβλήματά του. Στην παρούσα εργασία
αρχικά ερευνάται η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις γνώσεις και τις
στλασεις μαθητών λυκείου σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Τέλος γίνεται μία
πρόταση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που να ευαισθητοποιεί τους
μαθητές για την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες της.
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην υγεία, Κλιματική αλλαγή, Ευαισθητοποίηση, Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
80
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.