Μελέτη των επιπέδων έκφρασης των γονιδίων OCT-4, DAZL και σουρβαϊβίνη (SURVIVIN) στα ανθρώπινα ωοθυλακικά ωχρινοποιημένα κοκκιώδη κύτταρα των ωοθηκών, γυναικών που υποβάλλονται σε πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας για εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) ή μικρογονιμοποίηση (ICSI) και εμβρυομεταφορά: Κλινικές συσχετίσεις

Postgraduate Thesis uoadl:1312571 457 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2012-09-17
Year:
2012
Author:
Βάρρας Μιχαήλ
Supervisors info:
Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης
Original Title:
Μελέτη των επιπέδων έκφρασης των γονιδίων OCT-4, DAZL και σουρβαϊβίνη (SURVIVIN) στα ανθρώπινα ωοθυλακικά ωχρινοποιημένα κοκκιώδη κύτταρα των ωοθηκών, γυναικών που υποβάλλονται σε πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας για εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) ή μικρογονιμοποίηση (ICSI) και εμβρυομεταφορά: Κλινικές συσχετίσεις
Languages:
Greek
Summary:
Purpose: To determine the clinical significance of expression of survivin,
Oct-4 and Dazl genes in human granulosa cells of ovarian follicles during
ovulation induction in women with normal FSH, undergoing in vitro fertilization
(IVF) or ICSI ( ICSI).
Material and Methods: Twenty nine women who underwent IVF or ICSI examined for
expression of SURVIVIN gene and twenty one for OCT-4 and DAZL genes expession.
Causes of infertility were male or tubal factor.
Results: ABL and SURVIVIN mRNA was detected in granulosa cells at a rate of
93.1% (27/29). The expression levels of SURVIVIN mRNA were significantly lower
in normal women (male factor infertility) compared with women with tubal factor
infertility (p = 0.007). OCT-4 mRNA was detected in granulosa cells at a rate
of 47.6%. Not detected DAZL mRNA was found.
Conclusions: High levels of SURVIVIN mRNA expression in granulosa cells appear
to occur in cases with tubal factor infertility for possible protection from
apoptosis. A subpopulation of patients with low levels of SURVIVIN mRNA could
be benefit with ICSI (ICSI), avoiding potential physical barriers of
sperm-oocyte interaction. The expression of OCT-4 mRNA, as a marker of stem
cells, suggests the presence of stem cells in some granulosa cells.
Keywords:
Apoptosis, Stem cells, Granulosa cells, Survivin, Oct-4
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
251
Number of pages:
258
document.pdf (8 MB) Open in new window