Καταλυτική υδρογονόλυση ανανεώσιμων λιπαρών μεθυλεστέρων φοινικικού πυρηνελαίου προς λιπαρές αλκοόλες σε υδατικό περιβάλλον

Postgraduate Thesis uoadl:1318056 406 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Library of the School of Science
Deposit date:
2012-03-08
Year:
2012
Author:
Οικονομάκου Ευαγγελία
Supervisors info:
Παπαδογιαννάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Original Title:
Καταλυτική υδρογονόλυση ανανεώσιμων λιπαρών μεθυλεστέρων φοινικικού πυρηνελαίου προς λιπαρές αλκοόλες σε υδατικό περιβάλλον
Languages:
Greek
Summary:
In this thesis we study the hydrogenolysis of fatty esters of palm kernel oil
to their corresponding fatty alcohols catalyzed by novel water-soluble main
group metal catalysts as well as by transition metal nanoparticles in
aqueous/organic two-phase systems. Moreover, we study this reaction in the
presence of ruthenium catalytic complexes in organic monophasic systems. The
activity of water-soluble alkaline earth metal catalytic systems increases with
increasing ionic character namely fron magnesium to the heavier barium. An
highly interesting effect of synergism was observed between barium and
lanthanides concerning an incease of catalytic activity. In the presence of
water-soluble Ba(OAc)2/Gd(NO3)3 mixed catalysts precursors a conversion of
methyl esters of palm kernel oil of 76% and selectivity of 84.6% and 11.3%
towards fatty alcohols and wax esters, respectively, were achieved without any
deactivation of the catalytic system. With ruthenium catalytic nanoparticles
stabilized with poly(ethyleneimine) in the aqueous medium a conversion of fatty
methyl esters of 14%. In contrast, the conversion of esters was lower, than
2.5% in the catalytic monophasic organic systems.
Keywords:
Hydrogenolysis, Fatty esters, Fatty alcohols, Water-soluble metal catalysts, Aqueous media
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
118
Number of pages:
142
document.pdf (1 MB) Open in new window