Καταλυτική υδρογονόλυση ανανεώσιμων λιπαρών μεθυλεστέρων φοινικικού πυρηνελαίου προς λιπαρές αλκοόλες σε υδατικό περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318056 391 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-08
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Οικονομάκου Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαδογιαννάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταλυτική υδρογονόλυση ανανεώσιμων λιπαρών μεθυλεστέρων φοινικικού πυρηνελαίου προς λιπαρές αλκοόλες σε υδατικό περιβάλλον
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σε αυτή τη διατριβή μελετούμε την υδρογονόλυση λιπαρών μεθυλεστέρων του
φοινικικού πυρηνελαίου προς τις αντίστοιχες λιπαρές αλκοόλες καταλυόμενη από
μία νέα τάξη υδατοδιαλυτών καταλυτικών συστημάτων των μετάλλων των κυρίων
ομάδων καθώς επίσης και καταλυτικών νανοσωματιδίων των μετάλλων μετάπτωσης σε
υδατικά/οργανικά διφασικά συστήματα. Μελετήθηκε επίσης η ίδια αντίδραση
παρουσία καταλυτικών συμπλόκων του ρουθηνίου σε οργανικά μονοφασικά συστήματα.
Η δραστικότητα των υδατοδιαλυτών καταλυτικών συστημάτων μετάλλων της δεύτερης
κύριας ομάδας αυξάνεται συναρτήσει της αύξησης του ιοντικού τους χαρακτήρα,
δηλαδή από το μαγνήσιο προς το βαρύτερο βάριο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
φαινόμενο συνεργισμού που παρατηρήθηκε μεταξύ βαρίου και λανθανιδών όσον αφορά
την αύξηση της καταλυτικής δραστικότητας στην διφασική υδρογονόλυση λιπαρών
μεθυλεστέρων προς λιπαρές αλκοόλες σε υδατικό περιβάλλον. Παρουσία μεικτών
υδατοδιαλυτών πρόδρομων καταλυτικών συστημάτων Ba(OAc)2/Gd(NO3)3 η μετατροπή
του μείγματος μεθυλεστέρων φοινικικού πυρηνελαίου ανήλθε στο 76% και η
εκλεκτικότητα προς λιπαρές αλκοόλες και κηρώδεις εστέρες προς 84.6% και 11.3%,
αντίστοιχα, χωρίς απενεργοποίηση του καταλύτη. Με καταλυτικά συστήματα
νανοσωματιδίων του ρουθηνίου σταθεροποιημένα με πολυαιθυλενιμίνη
[poly(ethylenimine)] στον υδατικό διαλύτη η μετατροπή των λιπαρών μεθυλεστέρων
ήταν 14%. Αντίθετα, στα καταλυτικά οργανικά μονοφασικά συστήματα η μετατροπή
τους ήταν μικρότερη του 2.5%.
Λέξεις-κλειδιά:
Υδρογονόλυση, Λιπαροί εστέρες, Λιπαρές αλοόλες, Υδατοδιαλυτοί καταλύτες μετάλλων, Υδατικό περιβάλλον
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
118
Αριθμός σελίδων:
142