Μελέτη των διακυμάνσεων των επιφανειακών χαρακτηριστικών της περιοχής Αιγαίου-Λεβαντίνης με τη χρήση επιχειρησιακών συστημάτων

Postgraduate Thesis uoadl:1318797 108 Read counter

Unit:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Library of the School of Science
Deposit date:
2011-07-08
Year:
2011
Author:
Βαρώτσου Ειρήνη
Supervisors info:
Σαράντης Σοφιανός Επιβλέπων
Original Title:
Μελέτη των διακυμάνσεων των επιφανειακών χαρακτηριστικών της περιοχής Αιγαίου-Λεβαντίνης με τη χρήση επιχειρησιακών συστημάτων
Languages:
Greek
Summary:
The spatial and temporal variations in the thermohaline characteristics of the
ALERMO region show that they are dominated by the seasonal cycle because of
side streams, which are seasonal cycle. Specifically, the distribution of
characteristics showed that the area of the Aegean, despite the small size in
relation to the Levantine basin, affects the average temperature across the
region because of flooding, both from the Black Sea and the influence of wind
(Etesian). On the other hand, the average general circulation shows cyclonic
character in all three basins, while the influence of powerful median and short
scale forms dominates the movement. This has meant the impact of Eddy Kinetic
Energy fluctuations in the dynamic characteristics of the region. The
fluctuations of the energy characteristics of the three basins exhibit markedly
different behaviour, as seasonal cycles of Eddy Kinetic Energy and Kinetic
Energy are in opposite phase.
Keywords:
Aegean, Levantine, Kinetic Energy, Eddy Kinetic Energy, Thermoahline Circulation
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
53
Number of pages:
73
document.pdf (4 MB) Open in new window