Μελέτη Laser κβαντικών τελειών για τηλεπικοινωνιακές και βιοιατρικές εφαργογές

Postgraduate Thesis uoadl:1318878 159 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Library of the School of Science
Deposit date:
2011-12-02
Year:
2011
Author:
Σιαμπίρη Ανθή
Supervisors info:
Συβρίδης Δημήτριος Καθηγητής Επιβλέπων
Original Title:
Μελέτη Laser κβαντικών τελειών για τηλεπικοινωνιακές και βιοιατρικές εφαργογές
Languages:
Greek
Summary:
This thesis focuses on subjects concerning quantum dot lasers and their
applications in
telecommunication and biomedical. The subjects’ presentation has been made in a
simple and comprehensible way without any mathematical technicalities or sterile
physics terminology. The form of the text follows a bottom – up approach,
defining at
first the concepts of semiconductors, quantum dots and lasers upon which the
mode
locked technology is based and then the components needed to develop an
efficient
quantum dot laser. Specifically, the concepts of continuous wave laser, mode
locked
technique, semiconductor optical amplifiers and quantum dot semiconductor
lasers are
introduced. There has been an effort to explain in detail the aforementioned
applications
with the use of examples. Finally, there is a reference to general applications
of
quantum dots without the use of lasers.
Keywords:
quantum dot, quantum dot laser, mode locked laser, telecommunication, bio-medical
Index:
Yes
Number of index pages:
5-7
Contains images:
Yes
Number of references:
35
Number of pages:
142
document.pdf (19 MB) Open in new window