Εκτίμηση νοσοκομειακού άγχους και κατάθλιψης σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Postgraduate Thesis uoadl:1325375 342 Read counter

Unit:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2016-11-25
Year:
2016
Author:
Psoromyti Vasiliki
Supervisors info:
Κωνσταντίνος Τούτουζας
Original Title:
Εκτίμηση νοσοκομειακού άγχους και κατάθλιψης σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
Languages:
Greek
Summary:
Conventional coronary heart disease risk factors such as smoking,
hypertension and obesity, although they are very important, they are not sufficient
for short term prediction of an acute coronary syndrome event. The effect of
psychological factors such as anxiety and depression may contribute to this result.
Unfortunately, psychiatric disorders, despite their high prevalence in patients with
cardiological problems, they remain undiagnosed and untreated, worsening the
prognosis
Aim
The aim of the present study was to evaluate the levels of anxiety and depression
among patients who were diagnosed with acute coronary syndrome.
Methods
One hundred and nine patients who were hospitalized with entry diagnosis ‘acute
coronary syndrome’ (ACS) in the Athens Naval Hospital participated in the present
study. For the evaluation of anxiety and depression was used the ‘Hospital Anxiety
and Depression Scale (HADS) There was also used a questionnaire to collect
demographic information and data about the Acute Coronary Syndrome. The
questionnaires were completed either by the patients themselves or by the
researcher interviewing them. All statistical analyses were performed with the
statistical package SPSS version 21 and statistical anova test and/or t-test.
Results
The study sample consisted of 74% men and 26% women. In the anxiety scale
55,96% of the participants had a score over eight and in the depression scale
63,55% of them had score over eight. It was found that there is a strong positive
correlation between the scores of the two subscales (p<0,001. Furthermore, it was
found that those who have two children experience higher anxiety levels than
those with more than two children (p=0,026). Moreover, higher levels of
depression were found in the age group of 50-60 years old and in those who were
over 70 years old Also, those who were primary school graduates had more
74
depression than the secondary school graduates (p=0,027). Increased anxiety
levels were presented to those who had a positive family history (p=0,046 and
those suffering from additional diseases (p=0,031)
Conclusions
The findings of this study underline the importance of anxiety and depression in
patients with acute coronary syndrome and probably contribute to further research.
Also, by raising awareness among health professionals about the recognition and
the effects of anxiety and depression in patients with ACS, doctors and nurses will
be better equipped to provide personalized and specialized treatment.
Keywords:
Acute coronary syndrome, Anxiety, Depression
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
120
Number of pages:
92

ΨΩΡΟΜΥΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ teliko 8.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.