Έξοδα διδασκαλίας

Subfolder uoadl:1328387 467 Read counter

Title:
Έξοδα διδασκαλίας
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες για τη διδασκαλία μαθημάτων

Time Coverage:
1841-1842
Usher Number:
4.4
Extent:
9 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Διδασκαλία
Other subject categories:
Δαπάνες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Μάθημα φυσικής, χημείας, Ανατομίας, Φυσιολογίας, έξοδα,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, πίστωση, μάθημα χημείας

1


2


3


4


5


6


7


8


9