Έξοδα διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:1328387 468 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Έξοδα διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες για τη διδασκαλία μαθημάτων

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
4.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Μάθημα φυσικής, χημείας, Ανατομίας, Φυσιολογίας, έξοδα,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, πίστωση, μάθημα χημείας

1


2


3


4


5


6


7


8


9