Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:1328389 372 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

Time Coverage:
1841-1842
Usher Number:
4.4
Extent:
17 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Χειρόγραφα ωρολόγια προγράμματα,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, έγκριση προγράμματος,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18