Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:1328389 341 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
4.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Χειρόγραφα ωρολόγια προγράμματα,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, έγκριση προγράμματος,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18