Εκπαίδευση (Υποφάκελος 7.5)

Subfolder uoadl:1337199 496 Read counter

Title:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 7.5)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Time Coverage:
1844-1845
Usher Number:
7.5
Extent:
55 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Education
Other subject categories:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, μαθήματα, φιλοσοφική σχολή, διδασκαλία, ώρες, μεσημβρινές, παρακολούθηση, καθηγητές, διδάσκαλοι, Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, πρόγραμμα, αλλαγή, προβλήματα, συζήτηση, καθηγητές, Φιλοσοφική σχολή,
Φαρμακευτικό σχολείο, εξετάσεις, εισαγωγή, μαθήματα, θεωρητικά, καθηγητές, Φιλοσοφική σχολή, Ξαυέριος Λάνδερερ, εξετάσεις, πρακτικό μέρος,
απόφοιτος, φαρμακευτικό σχολείο, αίτημα, εγγραφή, Ιατρική σχολή,
αίτημα, συμμετοχή, εξετάσεις, φαρμακευτικό σχολείο, ημερομηνίες, ασθένεια,
φοιτητές, υπογραφές, διαμαρτυρία, γενική χημεία, Αλέξανδρος Βενιζέλος, διδασκαλία, απομάκρυνση, κίνημα,
ειδική παθολογία, μάθημα, παραδόσεις, Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης,
φοιτητής, Ιατρική σχολή, προσβολή, υπόληψη, εξύβριση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, καταγγελία, κοσμήτορας, πρύτανης,
κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Κωνσταντίνος Κλεάνθης, βεβαίωση, περάτωση, σπουδές,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, κοσμητεία, Θεολογική σχολή, Νομική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, Ιατρική σχολή, φοιτητές, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, απόφαση, συμμετοχή, εξετάσεις, εγγραφή, φαρμακευτικό σχολείο,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, επιστολή, Ιωάννης Λεβαδεύς-Νικολαϊδης, Ιωάννης Βούρος, Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης, απουσία, αδικαιολόγητη, συνεδρίαση, Φιλοσοφική σχολή,
αναπλήρωση, διδασκαλία, φαρμακολογία, μάθημα,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, φοιτητές, βεβαίωση, εγγραφή,
Φραγκίσκος Πυλαρινός, διδασκαλία, μάθημα, ταραχές, πρόγραμμα, ώρες, αλλαγή,
Παύλος Καλλιγάς, κοσμήτορας, Νομική σχολή, πρύτανης, φοιτητής, αποδεικτικό, διαγωγή,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Θεοδόσης Ιωαννίδης, βεβαίωση, διδακτορικές εξετάσεις, δίπλωμα, έκδοση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55