Εκπαίδευση (Υποφάκελος 7.5)

Υποφάκελος uoadl:1337199 512 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 7.5)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
7.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
55 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, μαθήματα, φιλοσοφική σχολή, διδασκαλία, ώρες, μεσημβρινές, παρακολούθηση, καθηγητές, διδάσκαλοι, Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, πρόγραμμα, αλλαγή, προβλήματα, συζήτηση, καθηγητές, Φιλοσοφική σχολή,
Φαρμακευτικό σχολείο, εξετάσεις, εισαγωγή, μαθήματα, θεωρητικά, καθηγητές, Φιλοσοφική σχολή, Ξαυέριος Λάνδερερ, εξετάσεις, πρακτικό μέρος,
απόφοιτος, φαρμακευτικό σχολείο, αίτημα, εγγραφή, Ιατρική σχολή,
αίτημα, συμμετοχή, εξετάσεις, φαρμακευτικό σχολείο, ημερομηνίες, ασθένεια,
φοιτητές, υπογραφές, διαμαρτυρία, γενική χημεία, Αλέξανδρος Βενιζέλος, διδασκαλία, απομάκρυνση, κίνημα,
ειδική παθολογία, μάθημα, παραδόσεις, Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης,
φοιτητής, Ιατρική σχολή, προσβολή, υπόληψη, εξύβριση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, καταγγελία, κοσμήτορας, πρύτανης,
κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Κωνσταντίνος Κλεάνθης, βεβαίωση, περάτωση, σπουδές,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, κοσμητεία, Θεολογική σχολή, Νομική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, Ιατρική σχολή, φοιτητές, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, απόφαση, συμμετοχή, εξετάσεις, εγγραφή, φαρμακευτικό σχολείο,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, επιστολή, Ιωάννης Λεβαδεύς-Νικολαϊδης, Ιωάννης Βούρος, Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης, απουσία, αδικαιολόγητη, συνεδρίαση, Φιλοσοφική σχολή,
αναπλήρωση, διδασκαλία, φαρμακολογία, μάθημα,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, φοιτητές, βεβαίωση, εγγραφή,
Φραγκίσκος Πυλαρινός, διδασκαλία, μάθημα, ταραχές, πρόγραμμα, ώρες, αλλαγή,
Παύλος Καλλιγάς, κοσμήτορας, Νομική σχολή, πρύτανης, φοιτητής, αποδεικτικό, διαγωγή,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Θεοδόσης Ιωαννίδης, βεβαίωση, διδακτορικές εξετάσεις, δίπλωμα, έκδοση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55