Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1877

Proceedings uoadl:1355 624 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1877
Time Coverage:
18770120
Other subject categories:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Υποτροφίες, Αριστεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Ποιητικός αγώνας
Numismatic Chronicle
Παρασκευάς Νικολάου, υποτροφία
Έφοροι σχολείων Σιατίστης
Θεόδωρος Μανούσης, υποτροφία
Ν. Αμπράζης
Γ. Μαυροκορδάτος, κληροδότημα
Θ. Ράκος, κληροδότημα
Α. Παξιμάδης
Πανεπιστημιακή φάλαγγα

1


2


3


4