Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11

Volume of Archival Material uoadl:1337 4476 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11
Time Coverage:
1875-1876 (συνέχεια), 1876-1877, 1877-1878

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 6 Μαρτίου 1876

Proceedings uoadl:1338
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1876

Proceedings uoadl:1339
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 27 Μαρτίου 1876

Proceedings uoadl:1340
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 30 Μαρτίου 1876

Proceedings uoadl:1341
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 15 Απριλίου 1876

Proceedings uoadl:1342
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 2 Ιουνίου 1876

Proceedings uoadl:1343
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 21 Ιουνίου 1876

Proceedings uoadl:1344
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 1 Ιουλίου 1876

Proceedings uoadl:1345
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 30 Ιουλίου 1876

Proceedings uoadl:1347
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 28 Αυγούστου 1876

Proceedings uoadl:1348
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση Α΄: 11 Σεπτεμβρίου 1876

Proceedings uoadl:1349
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση Β΄: 25 Σεπτεμβρίου 1876

Proceedings uoadl:1350
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση Γ΄: 9 Οκτωβρίου 1876

Proceedings uoadl:1352
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση Δ΄: 18 Νοεμβρίου 1876

Proceedings uoadl:1353
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση Ε΄: 16 Δεκεμβρίου 1876

Proceedings uoadl:1354
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1877

Proceedings uoadl:1355
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1877

Proceedings uoadl:1356
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 18 Φεβρουαρίου 1877

Proceedings uoadl:1357
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 21 Μαρτίου 1877

Proceedings uoadl:1358
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1877

Proceedings uoadl:1359
Unit:
Historical Archive