Συνεδρίαση: 6 Μαρτίου 1876

Proceedings uoadl:1338 689 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 6 Μαρτίου 1876
Time Coverage:
18760306
Other subject categories:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Φοιτητικά
Ονόματα
Keywords:
Αυτοκράτορας Βρασιλίας
Π. Ρομπότης, βιβλιοθήκη
Κονδύλης, Φύσις
Καντακίδης, Φύσις
Ahrens
Λεωνίδας Γεωργίτσης
Δημοσθένης Αντωνιάδης
Αριστείδης Οικονόμου
Αθήναιον
Α. Βιτσάρης
Σπυρίδων Μπαλάνος
Γεώργιος Μιστριώτης
Ν. Δαμαλάς
Θ. Αφεντούλης
Λέανδρος Δόσιος
Ιωάννης Ιωάννου
Γεώργιος Ζαβιτσάνος
Αναστάσιος Χρηστομάνος
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Ι. Πύρλας

1


2


3